سرویس تصفیه اب

دستگاه های تصفیه آب در صورت استفاده بایستی در فواصل زمانی مشخصی سرویس شده و فیلترهای آن تعویض گردد.دو عامل مهم د سرویس دستگاه های تصفیه آب وجود دارد.اولی سختی آب محلی است که دستگاه در آنجا نصب شده است و دومی میزان استفاده از دستگاه میباشد.

شرکت تصفیه آب فاخر در فواصل زمانی شش ماهه بصورت رایگان تا 10 سال برای مشتریان خود سرویس روره ای در نظر گرفته است. کارشناسان فنی طبق چک لیستی که از طرف شرکت در اختیار آنان قرار گرفته است، اقدام به سرویس کل دستگاه، اعم از تعویض فیلتر، کارکرد صحیح پمپ، مخزن، نشتی اتصالات و سایر مواد مورد نموده و در صورت صلاح دید فیلتر تعویض شده و فقط هزینه فیلتر مصرفی از مشتری اخذ گردیده و هیچگونه هزینه ای بابت ایاب و ذهاب و تعمیرات از مشتری گرفته نخواهد شد.

behzad_asadi

درباره behzad_asadi

دیدگاه خود را ثبت کنید